Uitgebreide wijziging sluiten (via vinkje)

Probleemstelling
Wordt er gewerkt met uitgebreide wijzigingen? Dan werken de behandelaars in principe vanuit wijzigingsactiviteiten. Zijn alle wijzigingsactiviteiten afgerond? Dan moet daarna nog altijd de bovenliggende wijziging worden gesloten. In sommige inrichtingen is dit een puur administratieve actie, die verder geen toegevoegde waarde heeft.

Analyse
Je kunt een uitgebreide wijziging automatisch afsluiten wanneer alle onderliggende activiteiten zijn afgerond. Dat scheelt een paar keer klikken. Deze actiereeks kan zowel een uitgebreide wijziging in uitvoering als een uitgebreide wijziging in evaluatie sluiten.

Actiebeheer: actie
JSON
Importeer de JSON als actiereeks en vul de variabelen met de juiste waarden (URL en authenticatie-string).

Actiebeheer: gebeurtenis (uitvoerfase)
Kaartsoort: Uitgebreide wijziging
Soort: Wijzigen kaart
Specificatie: “Wijziging in uitvoering kan geautoriseerd worden” wordt veranderd naar Waar .

Actiebeheer: gebeurtenis (evaluatiefase)
Kaartsoort: Uitgebreide wijziging
Soort: Wijzigen kaart
Specificatie: “Wijziging in evaluatie kan geautoriseerd worden” wordt veranderd naar Waar .

Randvoorwaarden in TOPdesk
Deze actiereeks is van toepassing op inrichtingen waarbij je wijzigingen afsluit door vinkjes te zetten. Dan is de optie “Statusveld bepaalt afhandelingsstatus” in de module-instellingen Wijzigingsbeheer UIT. Staat die optie aan? Dan gebruik je de andere actiereeks die wijzigingen sluit.

Aandachtspunten
Je kunt ervoor kiezen om deze actiereeks uit te voeren door het zichtbare serviceaccount of door het onzichtbare serviceaccount. Dat doe je door de waarde van de header Authorization in de actiereeks te zetten op ofwel BASIC ${_variables.TOPdeskLoginOnzichtbaar} ofwel BASIC ${_variables.TOPdeskLoginZichtbaar} .