Wijzigingsactiviteit synchroniseren

Probleemstelling
Wordt er gewerkt met wijzigingsactiviteiten binnen uitgebreide wijzigingen? Dan is het soms even zoeken om in de wijzigingskaart te zien wie wat op welk moment in de onderliggende wijzigingsactiviteiten heeft geschreven. Daardoor kunnen misverstanden ontstaan tussen verschillende oplosgroepen, of er kan vertraging in de afhandeling van een wijziging optreden.

Analyse
Een oplossing hiervoor is om actie-updates in wijzigingsactiviteiten te kopiëren naar de bovenliggende wijziging. Daarmee maak je in het actieveld van de wijziging ook alle updates uit de onderliggende wijzigingsactiviteiten zichtbaar. Het actieveld van de wijziging wordt op die manier een logboek van alle bijdrages binnen de gehele wijziging. Iedereen ziet daarmee niet alleen snel de huidige status van een wijziging, maar ook hoe het verloop was in de voorafgaande periode.

Actiebeheer: actie
Er zijn twee varianten voor het kopiëren van actie-updates:
JSON, voor actie-updates zichtbaar voor aanmelder
JSON, voor actie-updates onzichtbaar voor aanmelder
Importeer de JSONs als actiereeksen en vul de variabelen met de juiste waarden (URL en authenticatie-strings voor de zichtbare en onzichtbare serviceaccounts)

Actiebeheer: gebeurtenis (zichtbaar)
Kaartsoort: Wijzigingsactiviteiten
Soort: Wijzigen kaart
Voorwaarden: Gebeurtenis treedt op wanneer “Actie (laatste invoer) is onzichtbaar voor aanmelder” is Niet waar.
Specificatie: “Actie” wordt veranderd naar Geen specifieke waarde.

Actiebeheer: gebeurtenis (onzichtbaar)
Kaartsoort: Wijzigingsactiviteiten
Soort: Wijzigen kaart
Voorwaarden: Gebeurtenis treedt op wanneer “Actie (laatste invoer) is onzichtbaar voor aanmelder” is Waar.
Specificatie: “Actie” wordt veranderd naar Geen specifieke waarde.

Randvoorwaarden in TOPdesk
Het is voor deze twee actiereeksen noodzakelijk om twee verschillende serviceaccounts te hebben, een die updates standaard zichtbaar maakt, en de ander die ze standaard onzichtbaar maakt. Zie hiervoor de handleiding Aan de slag met actiereeksen in TOPdesk, en specifiek Stap 5.