Wijzigingsaanvraag goedkeuren (via vinkje)

Probleemstelling
In sommige TOPdesk-inrichtingen is het handig of logisch om bepaalde wijzigingsaanvragen automatisch goed te keuren wanneer de onderliggende wijzigingsactiviteiten in de aanvraagfase zijn afgerond. Efficiëntie is de belangrijkste reden: handmatig de fase doorzetten is per definitie langzamer dan direct geautomatiseerd doorzetten. Bovendien is de fase zichtbaar op de Selfserviceportal, dus ook je klanten worden beter en sneller geïnformeerd.

Analyse
Voordat de TOPdesk API fatsoenlijk met wijzigingsbeheer om kon gaan was er geen mogelijkheid om geautomatiseerd wijzigingsaanvragen goed te keuren, tegelijkertijd een sjabloon toe te passen, en daarbij wijzigingsactiviteiten in de uitvoer- en evaluatiefase te genereren. Gelukkig is dit nu met een eenvoudige API-call wel mogelijk. Deze actiereeks zorgt er dus ook voor dat de verplichte wijzigingsactiviteiten in de uitvoer- en evaluatiefase volgens het sjabloon worden aangemaakt.

Actiebeheer: actie
JSON
Importeer de JSON als actiereeks en vul de variabelen met de juiste waarden (URL en authenticatie-string).

Actiebeheer: gebeurtenis
Kaartsoort: Wijzigingsaanvragen
Soort: Wijzigen kaart
Specificatie: “Wijzigingsaanvraag kan geautoriseerd worden” wordt veranderd naar Waar.

Randvoorwaarden in TOPdesk
Deze actiereeks is van toepassing op inrichtingen waarbij je wijzigingsaanvragen goedkeurt door het vinkje “Goedkeuren” aan te vinken. Dan is de optie “Statusveld bepaalt afhandelingsstatus” in de module-instellingen Wijzigingsbeheer UIT. Staat die optie aan? Dan gebruik je de andere actiereeks die wijzigingsaanvragen automatisch goedkeurt.