Interim kiezen bij een gebeurtenis

Is er een praktische of technische grens aan de interim tussen een gebeurtenis en een actie?

Wij hanteren nu:

  • 7 dagen tussen gereed en automatisch afmelden van een melding
  • 5 minuten (bij mailimport)
  • 1 minuut tussen archiveren van persoon en behandelaar (als per voorbeeld op dit forum)

allemaal goed te overzien. Maar zijn langere perioden praktisch?

denk aan interim perioden van:

  • 180 dagen (een half jaar voor archivering/verwijderingstoepassingen) of zelfs
  • 699 dagen (de geldigheidsduur van een certificaat minus een maand)

overleven zaken die in de interim periode tussen gebeurtenis en actie zitten een herstart van de server? of een TOPdesk update? Beïnvloeden ze de performance van de server?

Je wil voor zulke dingen geen aparte activiteit aanmaken (die de originele melding ‘open’ houd), en eigenlijk ook liever geen toekomstige operationele activiteit omdat die toch direct zichtbaar zijn voor de behandelaars.

PS: en nog doordenkend komt ook het volgende nog op: Bij zo’n lange interim is de originele melding mogelijk allang afgesloten en wellicht zelfs gearchiveerd…

Als er een goede reden voor een lange interval is, dan kun je dat gewoon doen. Dat werkt gewoon zonder de technische problemen die je benoemt. Maar of het functioneel nou zo’n goed idee is, dat hangt van de situatie af.

  • Een waarschuwing voor een certificaat, dat moet je natuurlijk op certificaatdatum doen. Dan zet je de interval een maand voordat het certificaat verloopt. Dan maak je een speciaal datumveld voor die verloopdatum, plus een email op dat moment en dan heb je een net systeempje.
  • Een melding editen na een half jaar, daarvan zie ik het nut ook niet van in. Is dat niet mosterd na de maaltijd?

Daarnaast is er nog een reden voor de minuutjes na datum/tijd van aanmaken. Dat is gemaakt omdat de mailimport en aangepaste imports niet real time gebeurtenissen triggeren.

Hoi Rogier! Bedankt voor je antwoord.

Heb je enige idee hoe TOPdesk precies bijhoud welke acties staan te wachten op het verlopen van de interim? Is dat dan gewoon een op tijd geïndexeerde tabel ergens in de database?

Ik moet wel m’n usecase misschien verhelderen:

Het is niet de bedoeling een bestaande melding te editen na 180 dagen. Het is de bedoeling om een specifieke nieuwe melding (definitief ontmantelen van een AD account) aan te maken 180 dagen nadat de standaardwijziging uitdienst voor een bepaalde persoon is afgesloten. Daarmee kun je dan een activiteit hebben die volgt op een bepaalde wijziging, zonder dat die wijziging zelf open hoeft blijven staan. Ik zou zaken als anonimiseren ook liever op deze manier afhandelen. Eigenlijk hebben we het over precies hetzelfde mechanisme als bij de certificaten.

zoals ik het me voorstel, zullen deze gebeurtenis - actie paren vooral steunen op het gebruik van specifieke sjablonen (waarbij voorwaarde voor de gebeurtenis is dat de kaart is aangemaakt op basis van dat wijzigings(activiteits)sjabloon)

Ben benieuwd naar je gedachten hierover (en trouwens ook die van anderen), ben ik op hol geslagen?

Hoe TOPdesk die interval bijhoudt, dat weet ik niet precies. Maar het werkt gewoon, en dat is wat mij betreft voldoende :wink:

Ik zou een trigger/gebeurtenis op de volgende manier maken:

  • Op verlopen tijd
  • 180 dagen na datum afronding van een wijziging
  • alleen wanneer wijzigingsjabloon gelijk is aan het-juiste-sjabloon

Daaraan koppel je dan een actiereeks die een melding aanmaakt. Technisch is dat in ieder geval mogelijk, maar om een goede actiereeks aan te maken, dat is nog wel een gepuzzel. Op My TOPdesk vind je waarschijnlijk wel voorbeelden die je kunt gebruiken. En anders heb je de handleiding over het zelf maken van actiereeksen op deze site.

Ik heb al iets op het oog, maar heb e.e.a. nog niet uitgeprobeerd. Ik zou je op de hoogte!