HTTP request actions

Binnen een topdesk van een klant hebben we een voor de CMDB helaas nog geen API endpoints maar is het wel mogelijk om via tas/secure HTTP acties uit te voeren. Het aanpassen van hardware kaarten gaat redelijk met behulp van de datadict in topdesk.
Er zijn nog twee handelingen op topdesk hardware objecten die we niet kunnen vinden en dat zijn het archiveren van het object en het aanpassen van de lokatie (ruimtenummerid.naam) van het object. Vermoedelijk is de “&action=” de aangever voor het archiveren maar buiten “&action=edit”,"&action=new" is de documentatie daarvoor spaarzaam. Welke action zou daarbij geldig zijn?

Hoi Ludwig, leuk dat je het forum hebt gevonden!

Een hardwarekaart archiveren doe je met een httprequest zo:
/tas/secure/hardware?action=edit&field0=status&value0=-1

Een ruimte aanpassen is een beetje lastiger, omdat ruimtes onder vestigingen hangen. Bovendien zijn ruimtenamen niet altijd uniek. Dus ik adviseer je om de ruimte te koppelen op UNID. Zoiets:
/tas/secure/hardware?action=edit&field0=lokatieid&value0=[unidvanderuimte]

De unid kun je vinden met het pi-tekentje. Zie daarvoor dit document, p.16-17.