Foutmelding bij opslaan actiereeks

Als ik een actiereeks wil opslaan krijg ik deze foutmelding:Syntax error in template “Step 2, body” in line 3, column 75:
Unexpected end of file reached. You have an unclosed “(”.

op onderstaande actiestap:
{
“caller”:{“id”:“${_responses.get_info_person.body[0].id}”},
<#assign inputDate = “${(_progresstrail.requests?first.richtext?keep_after(”${_variables.keepAfter_UD}“)?keep_before(”${_variables.keepBefore_UD}“))!}”>
<#assign formattedDate = inputDate?datetime(“dd-MM-yyyy”)?string(“yyyy-MM-dd”)>
“targetDate”: “${formattedDate}”
}

Ik zie de fout niet, wie wel?
Bedankt alvast voor de reacties.