Bulk aanpassing van managers in Persoonskaarten

Is er met een action sequence een mogelijkheid dat: wanneer er bij een persoonkaart ‘is manager?’ is aangevinkt dat op basis van het veld ‘budgethouder’, alle personen met dezelfde budgethouder gewijzigd kan worden met de betreffende manager?

De Action Sequence zou dan in de eerst stap alle personen moeten selecteren van de betreffende budgethouder.
EN in de 2e stap de manager aanpassen naar de persoon waarbij ‘is Manager’ is aangevinkt op basis van budgethouder/

Is dit mogelijk? en hoe zou ik dit kunnen aanpakken?

Scheelt een hoop handmatig werk.