Automatisch velden wijzigen in New AssetManagement

Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om velden aan te passen op basis van toewijzen aan personen of ruimtes.
bv
Als een toewijzing verwijderd wordt moet een status van ‘Checked Out’ naar ‘Availlable’ gezet worden en een check-out date leeg gemaakt worden. De velden voor deze status en de check-out date zijn al beschikbaar.
Maar ook anders om.
Als een Asset toegewezen wordt aan een persoon of ruimte moet de status ‘checked-out’ krijgen en de huidige datum ingevulde worden bij ‘check-out date’.

Samengevat:
Asset gekoppeld >> check-out date: date(now) & Status: ‘checked out’
Asset toewijzing ontkoppeld >> check-out date: cleared & Status: ‘availlable’

Wij kan mij helpen?

Volgens mij is dit niet mogelijk op de manier hoe je vraagt. Je hebt binnen assetmanagement geen gebeurtenis trigger die je kunt inrichten of een asset gekoppeld of ontkoppeld wordt.
Wellicht kan je wat doen met de nieuwste functionaliteit van de geplande actiereeks. Dat je deze iedere nacht laat draaien en laat kijken of een asset iets gekoppeld heeft of niet en op basis daarvan de status aanpast.
Dan werk je wel altijd met een vertraging, en ook de check out date klopt dan niet.

Bedoel je dit…
Als ik een gekoppelde persoon verwijder uit een asset vul dan datumveld “lease-end-date”. (dit is een voorbeeld datumveld)

Trigger:
Welk veld moet gewijzigd worden - Toewijzing personen/persoonsgroepen
Alleen uitvoeren bij - Koppeling is verwijderd.

Post:
{
“lease-end-date” : “${.now?replace(”+0000", “+00:00”)}"
}

Best Theo,
Als de ‘lease-end-date’ een custom datumveld is dan klopt het.
Bij het koppelen van een persoon zou dat veld de inhoud moeten krijgen van de dag van vandaag.
Bij het ontkoppelen moet dit veld leeg gemaakt worden.
Maar waar kan ik deze actie instellen.

Als je hetzelfde veld juist wilt leeg maken gebruik je:
“lease-end-date” : “”

Je kan de Trigger zo instellen dat als de koppeling wordt verwijderd dat dmv een POST het veld leeggemaakt wordt.