Assetgegevens van een gereserveerde faciliteit

Even de context:
Ik heb opdracht om ervoor te zorgen dat bij een reservering van een vervoersmiddel extra informatie ingevuld wordt.
Ik heb hiervoor bij een reservering 2 vrije velden toegevoegd. Deze kan ik ‘niet’ verplicht maken omdat dit dan ook geld voor andere soorten middelen en ruimtes. En dat is niet de bedoeling.

Om toch ervoor te zorgen dat de velden ingevuld worden wil ik realiseren dat bij het maken van een reservering en 2 en 1 dag voor aanvangsdatum van een reservering een check plaats vindt dat deze velden ingevuld zijn.
Zo niet, dat dan een mailbericht naar de aanvrager gaat om deze alsnog in te vullen.

In de standaard gebeurtenis en actie van TOPdesk kan bij geplande reservering niet een voorwaarde gegeven worden om welke type middel\asset het gaat. Dus ben ik aangewezen op Actiereeksen.

Nu heb ik 2 vragen hierover.
Via de handleiding heb ik gevonden dat ik met 2 GET functies informatie over de reservering kan ophalen en van de gekoppelde faciliteit\asset.
Van hieruit kan ik dan een voorwaarde scheppen dat de check alleen gebeurd op de vervoersmiddel en niet op andere faciliteiten.
Het lukt wel om een reservering op te halen. Maar op basis van een _$response wil ik ook de asset ophalen. maar dat lukt nog niet.
Ik heb nu na stap 2(getreservation) in stap 3 in de URL een _#response functie gebruikt:
${_variables.topdesk_url?no_esc}/tas/api/assetmgmt/assets/${_responses.getreservation.body.reservedFacilities.asset.id}

Mag ik op deze manier de response functie gebruiken?
Ik krijg namelijk nu de melding bij uitvoer:
Error while processing FreeMarker template: For “.” left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a sequence (ArrayList wrapped into f.t.DefaultListAdapter):
==> _responses.getreservation.body.reservedFacilities [in template “action sequence” at line 1, column 61]

Dus hoe kan ik assetgegevens van een geplande reservering van een middel opvragen?

Vraag 2
Is het mogelijk om vanuit een API een TOPdesk-mailactie-functionaliteit te triggeren?

Volgens mij moet dit lukken:

${_variables.topdesk_url?no_esc}/tas/api/assetmgmt/assets/${_responses.getreservation.body.reservedFacilities[0].asset.id}

Dank je wel Theo, dit werkt!