Actiereeks bezoker registratie

Ik probeer in Topdesk de volgende twee zaken te bereiken doormiddel van een action sequence, maar kom er vooralsnog niet goed uit.

Ten eerste wil ik een action sequence maken die automatisch een mail stuurt wanneer er een bezoeker geregistreerd word voor de zelfde dag, dus wanneer expected arival date gelijk is aan vandaag.

Daarnaast zou ik graag automatisch aan het eind van de dag een csv rapport laten draaien met de bezoekers voor de volgende dag met hierin de verwachte aankomst tijd, de naam van de bezoeker en de naam van de ontvanger. Bij voorkeur wil ik dit zo inrichten dat dit rapport automatisch gegenereerd word en ook automatisch word verstuurd.

Dit zou volgens mij allemaal mogelijk moeten zijn doormiddel van freemaker, maar ik heb daar geen tot weinig ervaring in dus ik hoop dat iemand mij misschien in de juiste richting kan helpen.

Ik heb ondertussen een handleiding gevonden en heb ondertussen zelf het volgende:

Ik zou verwachten dat de actie dan alleen afgaat als de datum gelijk of eerder als vandaag is, dit lijkt echter niet te gebeuren.
Ik doe dus klaarblijkelijk iets fout maar ik kan niet vinden wat.

Ondertussen weet een stap verder, ik ben nu zo ver dat die de data correct ophaald.
Maar wanneer ik dan vervolgens een post doe om de mail te laten versturen krijg ik de volgende melding:

[2021-10-18T14:50:57.475058800Z] Error while processing FreeMarker template: The following has evaluated to null or missing:
==> _responses.GetVisitorData.body.expectedArival [in template “action sequence” at line 1, column 3]

Ik heb de stap als volgt ingericht:
${_responses.GetVisitorData.body.expectedArival} [“dd MMMM yyyy”] == .now?string[“dd MMMM yyyy”]

Hoe ik het begrijp zou die dan gewoon de expectedArival moeten halen van de kaart die ik in stap 1 ophaal met get, dus ik snap niet hoe het dan kan dat die evaluate naar null gezien het veld wel degelijk is ingevuld.