Aanmelder aanpassen in een wijziging met een actiereeks

Beste forumleden,

Wie kan mij verder helpen/heeft ervaring met het onderstaande:

Na het importeren van een mail uit een ander systeem, willen we de naam van de aanmelder wijzigen, deze naam komt met andere gegevens te staan in het actieveld.

Dit ziet er als volgt uit:

Naam medewerker: pietje puk
Medewekercode: 00001
Leidinggevende: Klaas Vaak
Functie: operator

In meldingenbeheer heb ik het voor elkaar dat middels variabelen de naam van de aanmelder daadwerkelijk wordt gewijzigd.
Bij Wijzigingbeheer lukt me dit nog niet. Ik heb verschillende opties geprobeerd. O.a.

[
{
“op”: “replace”,
“path”: “/caller”,
“value”: “${keep_after(”${_variables.keepAfter}“)?keep_before(”${_variables.keepBefore}“)!}”
}
]
Bij bovenstaande komt in de uitvoeringslogs een tip die als volgt luidt: If the failing expression is known to legally refer to something that’s sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??

Hoe pas ik dit toe?

Alvast hartelijk dank.

In wijzigingsbeheer, is de aanvrager de requester, geen caller. Requester is een ID en geen naam.
Zelf heb ik het als volgt opgelost:

De eerste Get is om de memotekst op te halen.(naam van de stap is in mijn geval getinfo_request
url is: ${_variables.topdesk_url?no_esc}/tas/api/operatorChanges/${unid}/requests

daarna maak ik een Get functie met query waarbij bijvoorbeeld het personeelsnummer is uitgefilterd uit de aanvraag, en daarna een patch functie om de aanmeldersnaam aan te passen.
hieronder de url voor de GET functie.
${_variables.topdesk_url?no_esc}/tas/api/persons?fields=id,name&query=employeeNumber=='${_responses.getinfo_request.body.results[0].memoText?keep_after("medewerkercode<br/>- ")?keep_before("<br/><br/>Dataroom 1")}

Uit deze response wordt o.a. het id van de gewenste medewerker getoond die ik dan plaats bij de aanmelder.

Met het aanmaken van een nieuwe change, gebruik ik een template en de info van de aanvrager kan uit een response van een Get functie.
Hieronder mijn code.

image
meer info vindt je in de API handleiding van TOPdesk

Dank voor je reactie, ik ga kijken of ik met deze info het goed kan inrichten.